Zgoda Wyrażona Poprzez Korzystanie z Serwisu Slotozilla

Poprzez korzystanie i / lub odwiedzanie serwisu internetowego Slotozilla (zwanego dalej “Witryną”) lub otwarcie konta w Witrynie użytkownik wyraża zgodę na zasady określone we wszelkiego rodzaju warunkach świadczenia usług, polityce prywatności, regułom gry, warunkom promocji, bonusów i ofert specjalnych, które od czasu do czasu mogą zostać opublikowane w Witrynie.
Wszystkie warunki wymienione powyżej są razem określane jako “Zasady”. Proszę uważnie zapoznać się z Zasadami przed rozpoczęciem korzystania z Witryny. Jeśli nie chcesz zaakceptować i podporządkować się Zasadom, nie zakładaj konta i / lub nie korzystaj z Witryny. Twoje dalsze korzystanie z Witryny jest równoznaczne z akceptacją poszczególnych Zasad.

Używamy plików cookie określonych w naszej polityce prywatności.
Klikając to okienko wyskakujące, akceptujesz nasze zasady.

więcej
dobrze